50 rokov mliečnej kvality

Nitrianska mliekareň AGRO TAMI, a.s. je tu už 50 rokov a to aj vďaka Vám.

     Priemyselné spracovanie kravského mlieka k mestu neodmysliteľne patrí už od 20. – 30. rokov minulého storočia. Mlieko dovážali na vozoch jednotliví chovatelia kráv, neskoršie družstvá. Po vojne bola mliekareň zoštátnená a v roku 1960 zaradená k Západoslovenským mliekarňam so sídlom v Bratislave. Nárast populácie a teda aj zväčšenie dopytu po mliečnych výrobkoch vyústil do rozhodnutia stavby nového výrobného závodu v Nitre.

V roku 1965, vtedy na zelenej lúke, slávnostne položili základný stavebný kameň, aby sa už 16. decembra 1970 spustila skúšobná prevádzka. Už po pár mesiacoch bola výrobná kapacita vyťažená na 80%. Vyrábali sa konzumné mlieka aj smotany, ktoré sa plnili do sklenených fliaš. Maslo sa balilo do papierových kartónových škatúľ určených na dlhodobé skladovanie najmä v mraziarňach, okolo 8-10 ton denne. V jarných mesiacoch r. 1971 bola spustená do skúšobnej prevádzky sušiareň mlieka s kapacitou 200 000 litrov.

Nákup mlieka sa v  80-tych a  90-tych rokoch pohyboval v rozmedziach  220–230 000 litrov v zimnom období  a  v letnom období až 270–295 000 litrov na deň. Väčšina bola určená na sušenie.  Sušené mlieko sa balilo do 25 kg papierových vriec a prevažná časť bola spracovaná na export do zahraničia. Mlieko sa odvážalo kamiónmi do prístavu v Amsterdame a odtiaľ loďami na jednotlivé miesta určenia. Do Sovietskeho zväzu sa dopravovalo mlieko vlakmi.

Spoločnosť prežila viacero turbulentných rokov po zmene spoločenskej situácie, príchodu konkurencie zo zahraničia, aj pre zmeny majiteľov. Situácia podniku sa postupne zhoršovala natoľko, že mu hrozil úplný zánik.

Nakoniec, dokonca bez prerušenia výroby,  sa nitrianskej mliekarni podarilo nielen prežiť, ale aj znova nadobudnúť svoje pevné postavenie na trhu.  Novým majiteľom sa stal podnikateľ a vlastník Tatranskej mliekarne, a.s. Ing. Mikuláš Bobák, CSc. K svojmu portfóliu syrov tým doplnil portfólio jogurtov. Podnik odvtedy nesie názov AGRO TAMI, a.s.

Medzi najznámejšie produkty v histórii spoločnosti patrili smotanové dezerty Danko, pena AHA, či dezert Miláčik. K obľúbeným produktom patrilo, ale aj patrí smotanové nátierkové maslo MANA, ktoré sa vyrába aj v množstve ochutených druhoch. Vďaka nemu je spoločnosť celosvetovo najväčším výrobcom nátierkového masla tohto druhu.

AGRO TAMI,a.s. je lídrom v prinášaní aktuálnych svetových mliekarenských trendov na Slovensko. Pod značkou TAMI sú vyrábané mlieka, smotany, smotanové jogurty, jogurty bezlaktózové, BezÉčiek, 1.čisto prírodné jogurty, ale aj klasické Termixy, detský dezert Maškrtko, jogurty gréckeho typu, jogurty zrejúce v téglikoch. Nie len vo vývoji, ale aj  pri obalových materiáloch sa zohľadňujú a aplikujú najnovšie poznatky a technológie a to v spolupráci s uznávanými európskymi partnermi. Podnik vyrába svoje výrobky pod značkou TAMI, ale dodáva mliečne výrobky do všetkých slovenských reťazcov aj pod ich privátnymi značkami. 

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 250 zamestnancov. Spracováva v priemere okolo 250 tisíc litrov mlieka denne a vyrobí 6 miliónov jogurtov za mesiac.  

AGRO TAMI, a.s.- nitrianska mliekareň patrí k histórii mesta už viac ako 50 rokov. Za ten čas prešlo jej dverami množstvo zamestnancov, odberateľov, dodávateľov. Každému jednému z nich, by sme sa chceli poďakovať za jeho obetavú prácu. Mnohí z nich sa môžu pochváliť, že v minulosti tu pracovali ich mamy alebo otcovia.  K oslave 50-ročného jubilea  mliekareň pripravila redizajn Nitrianskej smotany, aby sme si toto výročie pripomenuli.

Mlieko je prvým jedlom, ktoré na svete požívame. Preto jeho spracovanie a prinášanie mliečnych produktov dennej spotreby ku Vám, má pre nás krásu. Lebo život bez mlieka a výrobkov z neho by bol smutný. A za to Vám, naším zamestnancom, bývalým aj terajším vyslovujeme veľké ďakujem.