AKTUALITY A NOVINKY PRE VÁS:

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre programové obdobie 2014 – 2020:

Názov zákazky: „Linka na spracovanie mlieka – technológia  príjmu a tepelného ošetrenia mlieka a smotany“

Podklady na stiahnutie tu:

0_Výzva na predloženie CP

1_Špecifikacia_predmetu

2_Kúpna_zmluva

3_P1_Navrh_na_plnenie_kriteria

4_Vyjadrenie ucházdača_parameter

logo-agrotami