AKTUALITY A NOVINKY PRE VÁS:

Záleží nám na prírode

care planet.JPG

 

Záleží nám na našej planéte a odkazu pre budúce generácie.

Dlhodobým cieľom našej spoločnosti je ochrana životného prostredia.

Na výrobu našich produktov sa snažíme v maximálnej miere používať suroviny z blízkeho okolia, aby sme nenavyšovali uhlíkovú stopu produkciou CO2.

Zároveň sa snažíme pri našich obalových materiáloch využívať recyklovateľné,  obnoviteľne materiály.

Zaviazali sme sa minimalizovať nepriaznivý vplyv a dopady na spoločnosťou vykonávané činnosti na životné prostredie a viesť zamestnancov k zodpovednému prístupu k ochrane životného prostredia podľa požiadaviek platnej legislatívy.

V tejto oblasti spolupracujeme so svetovými odborníkmi, aby sme chránili budúcnosť našich deti.