AKTUALITY A NOVINKY PRE VÁS:

Záznam vyhodnotenia ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle Metodického pokynu CKO č.12 pre programové obdobie 2014/2020:

Názov zákazky:

" Linka na spracovanie mlieka - technológia prijmu a tepelného ošetrenia mlieka a smotany." 

Podklady na stiahnutie:

Záznam z vyhodnotenia ponúk