Značka kvality

Značka kvality... budúcnosť slovenských potravín

Našim poslaním je neustále sa zlepšovať a prinášať našim zákazníkom nie len chutné ale aj vysokokvalitné produkty. Preto máme veľkú radosť, že do nášho portfólia patria jogurty a tvarohy ocenené aj Značkou kvality.  

bezlaktózove_1

Tvaroh hrudkovitý, Jogurty BezEčiek, ale aj Bezlaktózové jogurty, či Kúsky tvarohu sú slovenskou Značkou kvality pre spotrebiteľov.

2vizual bez E

Značka kvality ako vlastníctvo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je udeľovaná produktom slovenských výrobcov, ktorých výrobky sú vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín, pričom najmenej 75% je domáca surovina, a všetky fázy výrobného procesu sa uskutočnia na území Slovenskej republiky, a sú to aj výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti.

2kusky tvarohu

Značka kvality je pomoc pre spotrebiteľov, ktorí sa ťažšie orientujú v potravinách dostupných v našich obchodoch. Spotrebitelia týmto označením dostávajú záruku, že nakupujú kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritéria podľa zásad značky za dodržania  národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ, za dodržania výrobcom deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Táto značka pomáha výrobcom zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.

2tvaroh