Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Procesné zariadenie na UHT ošetrenie mlieka...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Trubkový chladič jogurtu, príkon 12 kW,...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj /
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľanu....


Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj /
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľan-u vhodný ako výrobno-kancelárske priestory....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj /
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývalých VLM....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj /
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľanu....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Výrobná hala (parc.č. 5455/11+5455/30+5455/31)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Výrobná hala (parc.č.5455/33)...


cena dohodou
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Vrátnica (par.č. 5455/6)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Transformovanie el. energie z 22 kV na 0,4 kV pre areál mliekarne (par.č. 5455/10)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Výrobňa syra (parc.č. 5455/28+5455/39+časť parc.č.5455/24)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Strojovňa chladenia + dielne údržby (časť parcely 5455/24)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Sklad chemikálií( par.č.5455/17)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Hydrofórová stanica s podzemným vodojemom (par.č.5455/25)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Garáže (par. Č.5455/5)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Vežový vodojem(par.č. 5455/21)...


Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Skladový priestor - sušiareň mlieka (časť par.č. 5455/12)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Sklad údržby (par.č.5455/18) plechový...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Sklad obalov (par.č.5455/29)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Sklad MTZ (par.č.5455/19+5455/20)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Masliareň (časť par.č.5455/12)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kotolňa (par.č.5455/14)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Výrobná budova (par.č. 5455/9+5455/37)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Sklad chladený (par.č.5455/26)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Archív (par.č. 5455/27)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Administratívne priestory (administratívna budova par.č. 5455/7)...


Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Areál bývalej mliekarne v Nových Zámkoch na prenájom....
TOP ponuka

TOP ponukacena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Ventil nerezový s pneumatickým ovládaním, typy T, L, LL, TL....


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Zváraný rám s vloženou plechovou výplňou, v ktorej sú upevnené vývody potrubných rozvodov....


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Valcová nerezová nádrž, objem 1000 l....


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Stojatá valcová duplikát. nerezová nádrž 6300 l, miešadlo 7,5 ot./min., 2,2 kW, tepelne izolovaná, výška 2500 mm, priemer 2500 mm....


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Potravinárska odstredivka na mlieko, 20000 l mlieka za hod., samoodkalovacia. Funkčná, bez zjavných poškodení....


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Balička na skupinové balenie mlieka....


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
plnička mlieka GALDI , 5200 l/ hod. ,potrebná GO...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Otvorená jednoduchá 1/2 valcová duplikatorová nádoba, zhotovéna z nerezového plechu, pracovný objem 3000 lt., dlžka 3600 mm, šírka 1270 mm...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Otvorená jednoduchá 1/2 valcová duplikatorová nádoba, zhotovéna z nerezového plechu, pracovný objem 3000 lt., dlžka 3600 mm, šírka 1270 mm...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Valcová nerezová nádrž , objem 600 lt.,...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Skladaný doskový výmenník , všetky diely sú výrobené z nerez. Ocele. Tepelný rozsah 5-110°C, 4000 lt./hod, hmotnosť 2100 kg...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Skladaný doskový výmenník, všetky diely sú výrobené z nerez. Ocele. Tepelný rozsah 5-85°C, 20000 lt./hod, hmotnosť 3700 kg...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Stĺpový otočný žeriav s pojazdným ručne ovládaným reťazovým kladkostrojom , nosnosť 1000 kg , vyloženie ramena 2,5 m...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Valcová stojatá uzavretá nádrž, zváraná z 8 mm polypropylénu, s ochrannou dvojitou stenou, 1500/1700*1700, objem 2500 lt,...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Valcová stojatá uzavretá nádrž, zváraná z 8 mm polypropylénu, s ochrannou dvojitou stenou, 1500/1700*1700, objem 2500 lt,...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Stojatá valcová nerezová nádrž 6300 lt, dvojitý ochranný plášť, tepelne izolovaná, hmotnosť 1090 kg, výška 2200mm, priemer 2300 mm...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Stojatá valcová nerezová nádrž 6300 lt, dvojitý ochranný plášť, tepelne izolovaná, hmotnosť 1090 kg, výška 2200mm, priemer 2300 mm...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Stojatá valcová nerezová nádrž 6300 lt, dvojitý ochranný plášť, tepelne izolovaná, hmotnosť 1090 kg, výška 2200mm, priemer 2300 mm...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj /
Skladaný doskový výmenník, všetky diely sú vyrobené z nerez. Ocele. Tepelný rozsah 5-85°C, 20000 lt./hod, hmotnosť 3700 kg...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Skladaný doskový výmenník, všetky diely sú vyrobené z nerez. Ocele. Vstup 30°C, past. Teplota 95°C, Výstupná teplota 20 °C , prietok 2000l/hod.,...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Skladaný doskový výmenník, všetky diely sú vyrobené z nerez. Ocele. Vstup 30°C, past. Teplota 95°C, Výstupná teplota 20-45 °C , prietok 5000l/hod.,...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Prešovský kraj /
Duplikatorová nerezová nádrž s miešadlom objem 1000lt., duplikator z čiernej ocele,...


cena dohodou
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Ponúkame na prenájom objekt v areáli spoločnosti AGRO TAMI, a.s. vhodný ako sklad s kanceláriami. Objekt je vykurovaný, sociálne zariadenia sú k dispozícii. S užívaním predmetu nájmu je spojené taktiež právo na užívanie vnútrozávodnej komunikácie....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kancelária č. 34 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kancelária č. 33 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kancelária č. 31 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kancelária č. 30 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kancelária č. 29 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj /
Kancelária č. 28 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....